มัลดีฟส์

คลับเมด รีสอร์ท

ฮอกไกโด , ญี่ปุ่น

ฮอกไกโด , ญี่ปุ่น

ฮอกไกโด , ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย